17.30 + Zbigniew Bareja – od pracowników SP w Nowej Górze
17.30 + Zofia (1 rocznica) i Bolesław (13 rocznica) Waśniewscy – od córki Aliny z rodziną
18.00 + Grzegorz Jasiński w 15 rocznicę śmierci