17.00 + Hanna Rabazyl – od Agnieszki Nowak
18.00 + Rodzice Zdunowscy, dziadkowie Zdunowscy i Majchrzak