17.30 + Barbara Fałata i rodzina Miąsek
17.30 + Janina, Tadeusz, Mieczysław Jankowscy
18.00 + Franciszek Giżyński
18.00 + Wojciech Wojciechowski /p/