17.00 + Janusz, Władysława i Stanisław Drzewieccy
18.00 + Antoni Liberacki /p/