17.30 O błogosławieństwo Boże dla Elizy i Michała Kołodziejskich
18.00 + Helena, Stanisław i Mirosław Zambrzyccy