17.30 O błogosławieństwo Boże dla Jana Zawodniak (91 rocz. ur)
17.30 O błogosławieństwo Boże dla Stanisława i Jadwigi Kasprzak w 50 rocznicę ślubu
18.00 + Zofia i Stanisław Dymek
18.00 + Zbigniew Cywiński /p/