17.30 + Andrzej Michalski (1 rocz.)
18.00 + Halina i Adam Kowalczyk oraz dziadkowie