17.30 + Rodzice Stanisława i Kazimierz Kędzierscy (rocz. śm.)
18.00 + Mieczysława Sobek (2 rocz.)