17.30 + Tadeusz i Regina Zalewscy, dziadkowie Zalewscy
18.00 + Józef, Irena, Konstanty, Antonina Karpińscy, Teresa i Zdzisław Wiśniewscy