17.30 + Gustaw Marcinkowski, rodzice Marcinkowscy i Bukmakowscy
18.00 + Bożena Oraczewska /p/