17.30 + Ryszard Łukaszewski (14 rocz.)
18.00 + Zofia Kuskowska /p/