17.30 + Janina, Bronisław, Stefan Rosiak, Sławomir i Anastazja Wojciechowscy
18.00 + Stanisława, Tadeusz, Zenon Woźniak, dziadkowie Woźniak