17.30 + Zdzisław i Helena Szmeja, dusze w czyściu cierpiące
18.00 + Tadeusz Fuksiński /p/