17.30 + Halina i Stanisław Kowalak
18.00 + Zofia i Roman Mikulscy