17.30 + Andrzej Łokaj /p/
18.00 + Alicja Adamczyk /p/