17.30 + Czesław (35 rocz.), Barbara i Józef Kalinowscy
18.00 + Marianna, Jan i Bogdan Wiśniewscy