17.30 + Antoni Liberadzki
18.00 + Zofia, Andrzej, Maciej Nowak