17.30 + Mieczysław Kurpiński /p/
18.00 + Roman Fusiński /p/