17.30 + Honorata Rudowska- gregorianka (zakończenie)
18.00 + Urszula Jankowska /p/