17.30 + Honorata Rudowska- gregorianka
18.00 + Rodzice Anna i Feliks Sobańscy, Barbara Wasilew