17.30 + Radosław Robakiewicz w 11 rocznicę śmierci
18.00 + Zbigniew Bareja /p/