17.30 + Honorata Rudowska- gregorianka
18.00 + Tadeusz, Barbara, Jerzy Jarczyńscy, Danuta i Sławomir Lewandowscy