17.30 + Honorata Rudowska- gregorianka
17.30 + Jan Kiszelewski (16 rocz.)
18.00 + Jacek Lewandowski
18.00 + Jan-Wojciech, Stanisław i Franciszka Jakubowscy, dziadkowie Jakubowscy i Korzeniewscy