17.30 + Honorata Rudowska- gregorianka
17.30 + Jan i Józefa Gapińscy, rodzice Gapińscy i Płoscy oraz dziadkowie
18.00 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Sobiesiak
18.00 + Alicja Adamczyk, rodzice Góreccy i Adamczyk oraz brat Grzegorz Górecki