17.30 + Honorata Rudowska – gregorianka
17.30 O błogosławieństwo Boże dla Maji Sobiesiak w 18 rocz. Urodzin
18.00 + Helena i Stanisław oraz dziadkowie Bożykowscy
18.00 + Jan-Bogdan Skrzyński (10 rocz.) – od żony i dzieci