17.30 + Rodzice Marianna (7 rocz.) i Józef Lewandowscy, bracia Bogdan, Grzegorz i Robert Lewandowscy
18.00 + Wiesław (5 rocz.) i Maria Banaszczak, dziadkowie Banaszczak i Walczewscy