17.30 + Genowefai Wincenty Szczawińscy
17.30 + Wiesław Wilewski (6 rocz.), rodzice Wilewscy i Wielechowscy
18.00 + Kazimierz Robakiewicz i rodzice Piertusińscy
18.00 + Tadeusz Fuksiński /p/