17.30 + Bogdan Sulkowski
17.30 O łaskę zdrowia dla Marzeny Małachowskiej i Maji Golimowskiej
18.00 + Jan i Helena Trzcińscy, Paweł Boroń, Stanisław Gzylewski