17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
18.00 + Mieczysława, Henryk, Sławomir Krupińscy, dziadkowie Kwiatkowscy