17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
17.30 + Andrzej Pudlik
18.00 + Jadwiga Krupińska (z okazji dnia matki)
18.00 + Helena Jagielska (z okazji dnia matki)