17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
17.30 + Czesław Oliszewski /p/
18.00 + Janina i Adam Zalewscy, rodzina Kowalskich
18.00 + Agnieszka Piskorz (5 rocz.) – od rodziców i rodzeństwa