17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
17.30 + Wincenty i Tadeusz Małachowscy
18.00 + Zofia i Roman Mikulscy
18.00 + Andrzej (rocz.), Maria i Czesław , Ludwik i Stefan Szczepańscy