17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
18.00 + Tadeusz i Zofia Sulkowscy