17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
17.30 + Stanisław Górecki
18.00 + Stanisław Rosiak (im.)
18.00 + Roman Fusiński /p/