17.30 + Zofia Kuskowska /p/
17.30 + Marek Rudowski /p/
18.00 + Rodzice Helena i Bolesław, bracia Waldemar i Wiesław Grzelak, Stanisław Masłowski