17.30 + Rodzice Irena i Adam oraz dziadkowie Żabowscy
17.30 O łaskę zdrowia dla Saturniny Małachowskiej
18.00 + Jadwiga Olszewska /p/
18.00 + Zbigniew Tomaszewski /p/