17.30 + Rodzice i Jan Boguccy
18.00 + Rodzice Czesław i Marianna Szczepańscy