17.30 + Rodzice Rajewscy
18.00 + Rodzice i Stanisław Lewandowscy