17.30 + Eugeniusz (2 rocz.) i Regina oraz rodzina Wiśniewskich i Joachimowiczów
17.30 + Andrzej Łokaj /p/
18.00 + Tadeusz Myszyński /p/