17.30 + Rodzice Natalia i Stanisław Klimkiewicz
18.00 + Andrzej Sobiesiak /p/