17.30 + Paweł Mikołajczyk – od Danuty i Zbigniewa Szulczyńskich
18.00 + Ryszard Łukaszewski (im.)