17.30 + Krystyna Nowakowska /p/
17.30 + Andrzej Michalski /p/
18.00 + Jadwiga Olszewska /p/
18.00 + Józef, Halina, Leon i Antonina Kowalscy