17.30 + Barbara Łaciak – od KŻR
17.30 + Teresa Szałańska /p/
18.00 + Leszek Kaźmierowski (4 rocz.), Halina, Stefan i dziadkowie Kaźmierowscy