17.30 + Czesław Osiecki (7 rocz.)
18.00 + Mieczysław Kurpiński /p/