17.30 O błogosławieństwo Boże dla Oliwi w 18 rocznicę urodzin – od rodziców i brata
18.00 + Bożena Oraczewska /p/
18.00 + Lucyna Woźniak /p/