17.30 + Stanisław, Helena i Mirosław Zambrzyccy
18.00 + Rodzice i bracia Krysińscy, Aleksander i Marianna Bystroń oraz Waldemar Krysiński