17.30 + Zbigniew Tomaszewski /p/
17.30 + Urszula Jankowska /p/
18.00 + Stanisław Lemankiewicz (2 rocz.)
18.00 + Jadwiga Olszewska /p/