17.30 + Zdzisław Górecki, rodzice Góreccy i Gałczyńscy oraz brat Stanisław i babcia Helena
18.00 + Stanisław Jędrzejak (14 rocz.)
18.00 Dziękczynna za szczęśliwe zakończenie sprawy dla Marzeny