17.30 + Antoni Liberacki /p/
17.30 + Tadeusz Fuksiński /p/
18.00 + Janina i Józef Zejdler oraz Wojciech Kowalczyk
18.00 + Andrzej Łokaj /p/