17.30 + Eugeniusz Żydlewski (4 rocz.)
17.30 + Lucyna Woźniak /p/
18.00 + Mirosław Lewicki
18.00 + Adrian Rypiński /p/